specjalizacje

Prawo rodzinne

Doradzam i reprezentuję Klientów w sprawach rozwodów i separacji oraz w sprawach alimentacyjnych jak również dotyczących ustalenia wszelkich spraw związanych z opieką nad dziećmi. Wśród spraw, które prowadzę są m.in. sprawy o:

 • rozwód/separację (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie), —przeczytaj artykuł Rozwód—
 • alimenty (ustalenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
 • władzę rodzicielską (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie, wydanie zarządzeń w trybie art. 109 kro),
 • kontakty (uregulowanie, zmiana sposobu uregulowania, zakaz kontaktów),
 • zaspokajanie potrzeb rodziny,
 • macierzyństwo (ustalenie, zaprzeczenie),
 • ojcostwo (ustalenie, zaprzeczenie, uznanie, ustalenie bezskuteczności uznania),
 • przysposobienie,
 • piecza zastępcza,
 • ubezwłasnowolnienie (częściowe, całkowite),
 • powrót/wydanie dziecka (sprawy transgraniczne),
 • rozdzielność majątkową,
 • podział majątku.
Przewiń na górę