specjalizacje

Prawo pracy

Do zakresu świadczonych przez moją Kancelarię usług należą również sprawy z zakresu prawa pracy.

Moja wiedza oraz doświadczenie zarówno w Białymstoku jak i w Warszawie z zakresu prawa pracy, dzięki prowadzeniu spraw w tej dziedzinie, zarówno po stronie pracodawców jak i pracowników, daje mi możliwość oferowania usług najwyższej jakości.

Moim Klientom w  Białymstoku i Warszawie mogę zaoferować sporządzanie umów o pracę, klauzul o tajemnicy przedsiębiorstwa czy kontraktów menadżerskich.

Pomogę również w analizowaniu i sporządzaniu regulaminów wynagradzania oraz regulaminów pracy.

Zajmuję się również pomocą w sprawach dotyczących zakończenia umów o pracę bez wypowiedzenia oraz przy porozumieniu stron.

Moje usługi obejmują również takie sprawy jak przygotowanie pozwu oraz prowadzenie sprawy i reprezentacja w zakresie m.in.

 • -ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • zawarcia umowy o pracę,
 •  wypowiedzenia umowy o pracę,
 • rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy),
 • wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę,
 • odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • pozwu o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe),
 • pozwu o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy,
 • wypadków trakcie wykonywania pracy w Białymstoku i w Warszawie,
 • odszkodowania za dyskryminację, mobbing, sprostowania świadectwa o pracę dla pracowników w Białymstoku i w Warszawie,
 • spraw dotyczących odpowiedzialności porządkowej pracowników: sprzeciw na wymierzenie kary porządkowej, pozew o uchylenie kary upomnienia nagany, pieniężnej.
Przewiń na górę