specjalizacje

Prawo cywilne

Zapewniam wsparcie w sprawach należących do dziedziny prawa cywilnego. Zajmuję się sporządzaniem, analizą oraz umów cywilnoprawnych i handlowych.  Przygotowuję również opinie prawne. Zapewniam prowadzenie spraw sądowych oraz postępowań egzekucyjnych prowadzących do wyegzekwowania należności.

Reprezentuję strony w takich sprawach jak:

  • sprawy  umowne i deliktowe (czyny niedozwolone powodujące odpowiedzialność odszkodowawczą),
  • powództwa i wnioski z zakresu prawa rzeczowego:
  • zasiedzenie, posiadanie, droga konieczna i inne służebności,
  • postępowanie wieczystoksięgowe)
  • powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie – prowadzenie sporów pozasądowych na etapie przedsądowym
  • postępowanie egzekucyjne (wszczęcie egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne, skarga na czynność komornika)
  • przedsądowe wezwanie do zapłaty, mediacje pozasądowe, windykacja
Przewiń na górę