Polski Ład Osoby do 26 r. ż.

Blog Adwokat Ewy Winarskiej

Polski Ład: Osoby do 26 r.ż.

Polski Ład zacznie obowiązywać od stycznia 2022 r. a wraz z nim wiele nowych regulacji. Zgodnie ze zmianami w PIT  kwota wolna od podatku w PIT wzrośnie do 30 tys. zł, a opodatkowane stawką 32 proc. będą dochody powyżej 120 tys. zł.

Czy wprowadzone zmiany podatkowe będą miały wpływ na młodych pracowników? Czy w Polskim ładzie przewidziano rozwiązania dla osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy?

Niestety, w reformie podatkowej nazywanej „Polskim ładem” nie znalazły się żadne rozwiązania dedykowane osobom młodym, pracownikom do 26 r.ż. Zatem osoby do 26 r.ż. Będą mogły korzystać z wprowadzanych rozwiązań, na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy, będący na rynku znacznie dłużej. Tak jak pozostali podatnicy, nie będą również mogli odliczać składki zdrowotnej od podatku.

Ulga – czy coś się zmieni?

Ulga PIT dla młodych nadal dotyczy przychodów do momentu przekroczenia limitu 85.528 zł uzyskiwanych przez podatników do ukończenia 26. roku życia. – ten limit się nie zmienił, mimo podniesienia progu podatkowego.

Zmiany w zasadach dotyczących składki zdrowotnej

Próg zwolnienia w Polskim Ładzie nie został zmieniony, jednak zmieniły się zasady opłacania składki zdrowotnej, a ta nie będzie już odliczana od podstawy opodatkowania. Zatem zmiany w wysokości składki zdrowotnej odczują także młodzi pracownicy.

Bez zmian w zwolnieniach

Zwolnienie dla pracowników do 26. roku życia nie dotyczy wszystkich przychodów. Zakres zwolnienia obejmuje wyłącznie:

  • przychody ze stosunku służbowego,
  • stosunku pracy, 
  • pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy
  • umów zlecenia, które są zawierane z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

I w tej kwestii również nic się nie zmienia. Takie zasady obowiązują od dawna.

W razie wątpliwości, jak będzie wyglądało nasze rozliczenie z fiskusem po wprowadzeniu rządowych zmian, warto skorzystać z kalkulatora który znajduje się na dedykowanej stronie:

 https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolna-polski-lad/kalkulator-wynagrodzen-polski-lad/

Polski Ład Osoby do 26 r. ż.
Przewiń na górę